top of page

דה-מסתורין של מדעי הנתונים להצלחת שיווק ומכירות: מדריך למנהלים ללא סטטיסטיקאים


מדע הנתונים דה-מיסטיזציה
מדע הנתונים דה-מיסטיזציה

עולם הנתונים יכול להיות מכריע, אבל עבור מובילי שיווק ומכירות, יש לו כוח עצום. הבנת טכניקות בסיסיות של מדעי הנתונים, אפילו ללא רקע סטטיסטי עמוק, יכולה לחולל מהפכה בגישה שלך. הבה נחקור כמה שיטות נפוצות וכיצד הן יכולות לפתוח מידע בעל ערך:

1. טכניקות פילוח:

 • K-Means Clustering (פופולרי):

 • פילוח רשתות עצביות:


פילוח לקוחות
פילוח לקוחות

2. הבנת התנהגות לקוחות:

 • מודלים של רגרסיה:

 • עצי החלטה:


עץ החלטות
עץ החלטות

3. מעבר למספרים: איכות לעומת ניתוח כמותי

 • ניתוח איכותני:

 • ניתוח כמותי:

4. הבטחת נתונים מדויקים: שיטות דגימה

דמיינו סלסלת פירות. כדי להבין את תמהיל הפירות, לא הייתם בוחרים רק את העליונים. באופן דומה, עבור סקרים,שיטות דגימה של סקר וקבוצות מיקוד
שיטות דגימה של סקר וקבוצות מיקוד

5. טכניקות מתקדמות: הקשבה חברתית וזיהוי תמונה

 • ניתוח רשתות חברתיות (כלים כמו ORA):

 • זיהוי תמונות ופנים:


ניתוח רשתות חברתיות
ניתוח רשתות חברתיות

הכוח של שילוב טכניקות

עכשיו, בואו נהיה מרגש! תאר לעצמך שילוב של טכניקות אלה:

 • ניתוח גיאו-מרחבי:

 • פילוח רשתות עצביות:

 • מודלים חזויים:

שילוב זה הופך

זכרו:

Kommentarer


bottom of page